Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy in The Maxillofacial Surgery Practice – A Systematic Review

International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS), sa.3, ss.186-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of Large Residual Cyst in Elderly Patient with Decompression Alone: Case Report

Balkan Journal of Dental Medicine, cilt.22, sa.3, ss.171-174, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Accelerated Canine Distalization with Miniscrew-assisted Micro-osteoperforations: A Case Report

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.195-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acceleration of Orthodontic Tooth Movement: An Overview

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.121-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut ve kronik oroantral açıklıkların cerrahi tedavisi: 33 vakalık klinik çalışma

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.19, sa.1, ss.40-49, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Maligniteli Hastalarda Antirezorptif İlaçların Kullanımı Ve Yan Etkileri, Son Güncel Gelişmeler

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, ss.154

Posterior Bölgelerde Kronik Enfekte Diş Çekim Soketlerine Yapılan İmmediat İmplantasyon Uygulamaları

TDB 25. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.279