Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2015 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Ekstrakorporal Şok Dalga Tedavisinin Farklı Greft Materyalleri Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi