Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Ekstrakorporal Şok Dalga Tedavisinin Farklı Greft Materyalleri Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi