Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman, Türkiye 2006 - 2012
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman, Türkiye 2003 - 2006
Lisans, Kadir Has Üniversitesi, İibf, İşletme, Türkiye 1999 - 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Determinants of capital structure: Evidence from listed firms of some selected Eastern European countries in comparison with Turkey, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman, 2012

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

BİLGİN M. H. , GÖZGÖR G., DEMİR E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'nin İslam Ülkeleri ile Ticaretinin Belirleyicileri Politik Risklerin Etkisi, 2016 - 2016
BİLGİN M. H. , LAU C. K. M. , DEMİR E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Askeri Harcamaların Yakınsamasının ESTAR Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ile İncelenmesi, 2014 - 2015
ERDOĞAN S., DEMİR E., GEDİKLİ A., YUMUŞAK İ. G. , BAYRAKTAR TELLAN E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sosyal Bilimlerin Toplumsal ve Kamusal Alanlardaki İşlerliği Projesi, 2014 - 2015
BİLGİN M. H. , DEMİR E., LABAS D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türk TV Dizilerinin Türkiye İmajı ve Turizme Etkileri: Doğu Avrupa Örneği, 2013 - 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):45
h-indeksi (WOS):4