Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı’da Unvanların Servet Üzerine Etkileri: Merkez ve Taşra Karşılaştırması (1800-1840)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.43-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Mahkemelerinde Uyuşmazlık Çözümü: Galata Mahkemesi Ticari Davalarının Kayıtlarında Seçilim İlkesinin Uygulanması (1820-1830)

The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofija, Bulgaristan, 24 - 28 Temmuz 2017, ss.56-57