Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 - 2014Kültürümüzde ve Edebiyatımızda Mevlâna Paneli

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 - 2014Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi

  Oturum Başkanı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2014 - 2014III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014XIII. Yüzyılda Üç Peygamber Âşığı

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2014 - 2014III. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 - 2014International Symposium on Turkey-East and South East Asia Relations (Past & Present)

  Oturum Başkanı

  Kamboçya

 • 2014 - 2014Uluslararası Medeniyet Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013Günümüzde Yurt İçi ve Yurt Dışı Mevlevihanelerin Durum ve Konumları

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2013 - 2013Günümüzde Yurt İçi ve Yurt Dışı Mevlevihanelerin Durum ve Konumları

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2013 - 2013II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu-Çağdaş Etkileşimler

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2013 - 2013II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu-Çağdaş Etkileşimler

  Oturum Başkanı

  Van, Türkiye

 • 2013 - 2013Hanımların Dilinden Hz. Mevlâna

  Moderatör

  Konya, Türkiye

 • 2013 - 2013Muhammediye Sergisi

  Davetli Konuşmacı

  Rusya

 • 2013 - 2013Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Erzurum, Türkiye

 • 2013 - 2013Kadın Gözüyle Türkiye’nin Dünyaya Entegrasyonu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 - 2013Kadın ve Kariyer

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Hakk’a Yürüyüşünün 700. Yılında Sultan Veled Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2012 - 2012Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2012 - 2012Mevlâna Araştırmacıları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2012 - 2012Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2012 - 20122. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Mevlana Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Mevlana Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına

  Oturum Başkanı

  Ordu, Türkiye

 • 2012 - 2012Uluslararası Konya Kriterleri Sempozyumu

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2012 - 2012Türk Şiirinde Hz. Peygamber-Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri-Canik Belediyesi

  Davetli Konuşmacı

  Samsun, Türkiye

 • 2012 - 2012Kasîdeye Medhiye-Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’i (SAV) Anlamak Paneli

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 - 2012İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 - 2011Sırrın Sırrı Sultan Veled Uluslararası Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2011 - 2011Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri Ulusal Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2011 - 2011Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri Ulusal Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2011 - 201114th International Congress of Turkish Art

  Davetli Konuşmacı

  Fransa

 • 2011 - 2011Hz. Mevlana'nın Hikayelerle Eğitim Metodu Paneli

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2011 - 20111. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010Mevlana Araştırmalarında Kaynak Kullanımının Önemi

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2010 - 2010VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Oturum Başkanı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 - 2010VI. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına)

  Davetli Konuşmacı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 - 2010Aşkın Sultanları - Son Dönem İstanbul Mevlevileri Ulusal Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 - 2010İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Sivas, Türkiye

 • 2010 - 2010Hz. Peygamber ve Kur'an Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2010 - 20103. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2010 - 20103. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2010 - 2010Şiir-Şehir-Bursa: Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Bursa, Türkiye

 • 2010 - 2010Rumi Conference

  Davetli Konuşmacı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2009 - 2009V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Oturum Başkanı

  Mardin, Türkiye

 • 2009 - 2009V. Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Uluslararası (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına)

  Davetli Konuşmacı

  Mardin, Türkiye

 • 2009 - 2009Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri-Uluslararası Mevlid Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2009 - 2009Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Kültür ve Çalışma Topluluğu Etkinliği

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2008 - 2008Mesnevi'yi Bugün Okumak

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2008 - 2008Conference of Essentials of Rumi's Thoughts

  Davetli Konuşmacı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 - 2008Kutlu Doğum Haftası

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 - 2007Symposium of Rumi Scholars on the 800th Anniversary of Rumi's Birth at the Shrine of the Mowlana in Konya

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007800. Yılında Mevlana

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 - 2007Dünyada Mevlâna İzleri Sempozyumu/On the Traces of Mevlâna Jalal Al-Din Rumi in the World

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007Mevlana'nın Işığında İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007Trabzon Mevlana Günleri

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 - 2007Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid: Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2007 - 2007Mövlana Celaleddin Rumi’nin 800 İllik İldönümü

  Panelist

  Azerbaycan

 • 2007 - 2007Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Şanlıurfa, Türkiye

 • 2007 - 2007Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Manisa, Türkiye

 • 2007 - 2007Mevlana ve Günümüze Bıraktığı Miras

  Panelist

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007Mevlana ve Kadın Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 - 20072007 UNESCO Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2007 - 2007Kutlu Doğum Haftası

  Davetli Konuşmacı

  Kahramanmaraş, Türkiye

 • 2006 - 2006Mevlana Celaleddin Rumi-Aşk, Bilim ve Yaşam Konferansı

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2006 - 2006Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2005 - 2005Uluslararası Mevlana Sempozyumu-Aşkın İzinde

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2004 - 2004Uluslararası Mevlana Paneli: Mevlana ve Günümüz

  Oturum Başkanı

  Konya, Türkiye

 • 2003 - 2003Mesnevi Geceleri

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 1987 - 1987Hz. Mevlâna’nın 714. Vuslat Yıldönümü Paneli

  Panelist

  Konya, Türkiye

Ödüller

 • Mart 2014Sosyal Bilimler Tüm Zamanlar Yayın ve Atıflar Kategorisinde 1.lik ödülü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • Şubat 2011DOST 2011 İSLÂM’A HİZMET ÖDÜLÜ

  TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği, CENAN Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, ALTAY Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı