Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1993 - 2000Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

 • 1996 - 1997Araştırma Görevlisi

  Université De Genève, Science Faculty, Theoretical Physics

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2015 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2015 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2015 - 2019Dekan

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2015 - 2019Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fizik Mühendisliği

 • 2000 - 2015Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Seminer II

 • LisansFizik I

 • LisansMatematiksel Modelleme

 • Yüksek LisansSayısal Analiz Yöntemleri

 • LisansDIFFERENTIAL EQUATIONS

 • LisansLINEAR ALGEBRA

 • LisansModern Fizik Laboratuvarı

 • LisansFizik II

 • LisansKlasik Mekanik

 • LisansCalculus I

 • LisansFizik-2

 • LisansSeminer II

 • LisansFizikte Sayısal Yöntemler

 • Yüksek LisansFizikte Uygulamalı Sayısal Yöntemler

 • LisansFizikte Matematiksel Yöntemler

 • LisansFizikte Matematiksel Yöntemler II

 • LisansFizikte Sayısal Yöntemler II

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Seminer

 • LisansGenel Fizik

 • LisansFizikte Bilgisayar Uygulamaları

 • LisansGaz Dinamiğinde Matematiksel Ve Sayısal Modelleme

 • LisansGenel Fizik II

 • Yüksek LisansFizikte İleri Matematik Yöntemler

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tez

Yönetilen Tezler

 • Optik cihazların istatistiksel dağılımı ve kullanımı

  Can E.

  A.Kalelioğlu(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Bulanık Fark Denklemleri ve Uygulamaları

  Can E.

  S.Umekkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Difüzyon Denklemde Ters Katsayı Problemi İçin Sayısal Yöntemler

  Can E.

  T.İkier(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Parabolik Denklemde Bilinmeyen Katsayıyı Problemleri İçin Sonlu Fark Şemaları

  Can E.

  Ş.Aslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007