Araştırma Alanları

 • Makina Mühendisliği

 • Termodinamik

 • Isı ve Madde Transferi

 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

 • Matematik

 • Diferansiyel denklemler

 • Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler

 • Kısmi diferansiyel eşitlikler

 • Sayısal Analiz

 • Fizik

 • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji