Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

  • Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG)

  • Temel Bilimler (SCI)

  • Bilgisayar Bilimi

  • Matematik

  • Fizik

  • BİLGİSAYAR BİLİMİ, İNTERDİSİPLİNER UYGULAMALAR

  • MATEMATİK, UYGULAMALI

  • FİZİK, UYGULAMALI