Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Eğitimde Bir Seçenek: Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP)

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.64-73, 2016 (International Refereed University Journal)

Development of Preverbal Communication Skills Scale for Children with Multiple Disabilities and Visual Impairment

Journal of Human Sciences, no.13, pp.2668-2681, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.51-68, 2016 (International Refereed University Journal)

Çok engelli çocuklarda erken müdahale

Sapiens: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Dergisi, no.10, pp.46-49, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Engelliliğin Neden olduğu Sorunlar ve Sınırlamalar

in: Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı, Arıkan S., Ayyıldız E., Editor, Akademik Kitaplar, İstanbul, pp.173-196, 2018

Farklı Gelişen Çocuklarda İletişim Becerilerinin Gelişimi

in: Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış: Fikirler, Paylaşımlar ve Dünyadan Yansımalar, Aktan Acar E., Karadeniz G., Editor, Özgün Kök Yayıncılık, Ankara, pp.419-431, 2012

Okul Öncesi Çocuk ve Engellilik

in: Okul Öncesi Çocuk ve..., Ormanlıoğlu Uluğ M., Karadeniz G., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.437-451, 2011

Okul Öncesi Çocuk ve Dahil Etme

in: Okul Öncesi Çocuk ve, Ormanlıoğlu Uluğ M., Karadeniz G., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.475-481, 2011

Çok Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları

in: Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları El Kitabı Anne-baba ve Öğretmenler İçin, Kulaksızoğlu, A., Editor, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.113-116, 2011

Görme Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları

in: Engelli Çocuk ve Ergenlerin El Kitabı Anne-baba ve Öğretmenler İçin, Kulaksızoğlu, A., Editor, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.101-112, 2011