Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.127-160, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Law of Commercial Enterprise

Turkish Private Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.221-236, 2018

Özellikle Anonim Şirket Açısından Şirket Menfaati Kavramı

Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, Ercüment Erdem, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.309-330, 2017

Law of Commercial Enterprise

Introduction to Turkish Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.253-267, 2016