Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İflas Kararının Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Kaldırılması veya Yargıtayca Bozulması Üzerine Ortaya Çıkan Sorunlar

Uluslararası Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 February 2022, pp.1-3

Books & Book Chapters

Turkish Civil Procedure Law

in: Turkish Private Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.401-435, 2018

Turkish Civil Procedure Law

in: Introduction to Turkish Law, Rekik Korkusuz Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.351-365, 2016