Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Arasındaki Görüş Farklılıklarının Giderilmesi Kararının Niteliği

III. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.1

Blokzincir Teknolojisindeki Verilerin Delil Niteliğinin Hukuk Yargılaması Bakımından İncelenmesi

II. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2022, pp.1

İflas Kararının Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Kaldırılması veya Yargıtayca Bozulması Üzerine Ortaya Çıkan Sorunlar

Uluslararası Medeni Usul ve İcra- İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 February 2022, pp.1-3

Books & Book Chapters

Turkish Civil Procedure Law

in: Turkish Private Law, Refik Korkusuz,Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.401-435, 2018

Turkish Civil Procedure Law

in: Introduction to Turkish Law, Rekik Korkusuz Ferna İpekel Kayalı, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.351-365, 2016