Arş.Gör.Dr.

ELİF IRMAK BÜYÜK


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra iflas Hukuku Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Medeni Usul Hukukunda İnşai Hüküm

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

2014

2014

Yüksek Lisans

Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Hekimlere Açılan Tazminat Davalarında Usuli Sorunlar

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Sprachkurs, Stufe B2

Yabancı Dil

Prolingua Göttingen

2013

2013

Alman Hukukuna Giriş ve Alman Hukuku Terminolojisi Sertifikası

Yabancı Dil

Özyeğin Üniversitesi

2013

2013

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2013

2013

Proje Hazırlama Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2009

2009

Hukuk İngilizcesi Sertifikası

Yabancı Dil

İstanbul Barosu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Özel Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Usul ve İcra iflas Hukuku Anabilim Dalı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Yargı Kararları Işığında Bozmadan Sonra Islaha Gidilip Gidilemeyeceği Üzerine Düşünceler

Akil D., BÜYÜK E. I.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.3-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Turkish Civil Procedure Law

BÜYÜK E. I.

Introduction To Turkish Law, Refik Korkusuz, Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.351-366, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Medeniyet Law Rewiev

Yayın Kurul ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

Proje Düzenleme Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

9. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

2. Tüketici Hukuku Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans Araştırma Desteği

YÖK