Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2013 - 2015 Şarkiyat Mecmuası

  Assistant Editor

Scientific Refereeing

 • October 2020 Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2020 Doğu Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • December 2019 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

 • Kasım 2015 IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu

  Scientific Congress

  Çeviker E.

  Turkey