Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Arapça, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Yabancılara Farsça Öğretim Kursu, Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı (Sadi) Kurumu, Tahran, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Lisansüstü Akademik Gelişim Seminerleri, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Kitap Kültürü ve El Yazmaları Seminer Dizisi, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Hâfız-şinâsî Kursu, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Tercüme Teknikleri Eğitim Kursu, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, 2009
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Enstrüman Öğretimi Keman, MEB, 2008
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Uygulamalı Türk Sanat Müziği, MEB, 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, Fatih Dönemi Şairi Kabûlî’nin İkinci Farsça Divanı (Metin-İnceleme), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, 2018
Yüksek Lisans, Ebû Abdullah Muhammed es-Semerkandî'nin Muhtasaru'l-velâye Adlı Eseri (Metin-İnceleme), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, 2012

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Fars Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları , 2020 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları , 2018 - 2020
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları , 2015 - 2018
Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları, 2013 - 2015
Araştırma Görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları , 2011 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, 2013 - 2014

Verdiği Dersler

Farsça II (BBY), Lisans, 2021 - 2022
Farsça IV (Tarih), Lisans, 2021 - 2022
Persian IV (History), Lisans, 2021 - 2022
Farsça III (Tarih), Lisans, 2021 - 2022
Farsça II (Tarih), Lisans, 2020 - 2021
Farsça I (BBY), Lisans, 2021 - 2022
Klasik Farsça II (TDE), Lisans, 2020 - 2021
Persian III (History), Lisans, 2021 - 2022
Persian II (History), Lisans, 2020 - 2021
Klasik Farsça I (TDE), Lisans, 2020 - 2021

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Şarkiyat Mecmuası, Yardımcı Editör, 2013 - 2015

Bilimsel Hakemlikler

Doğu Esintileri, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2021
Doğu Araştırmaları, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2021
Şarkiyat Mecmuası, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2021
Şarkiyat, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2020
Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2020
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Çeviker E., IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Kasım 2015

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: “Doğu Edebiyatında Kadın Teması”, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2015
II. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2014

Burslar

Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 - 2018