Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate
Arabic, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Yabancılara Farsça Öğretim Kursu, Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı (Sadi) Kurumu, Tahran, 2017
Education Management and Planning, Lisansüstü Akademik Gelişim Seminerleri, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi, 2015
Education Management and Planning, Kitap Kültürü ve El Yazmaları Seminer Dizisi, İMÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015
Education Management and Planning, Hâfız-şinâsî Kursu, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, 2013
Education Management and Planning, Tercüme Teknikleri Eğitim Kursu, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, 2009
Education Management and Planning, Enstrüman Öğretimi Keman, MEB, 2008
Education Management and Planning, Uygulamalı Türk Sanat Müziği, MEB, 2007

Dissertations

Doctorate, Fatih Dönemi Şairi Kabûlî’nin İkinci Farsça Divanı (Metin-İnceleme), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, 2018
Postgraduate, Ebû Abdullah Muhammed es-Semerkandî'nin Muhtasaru'l-velâye Adlı Eseri (Metin-İnceleme), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, 2012

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Department Of Eastern Languages And Literatures, 2020 - Continues
Research Assistant PhD, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Department Of Eastern Languages And Literatures, 2018 - 2020
Research Assistant, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Department Of Eastern Languages And Literatures, 2015 - 2018
Research Assistant, Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları, 2013 - 2015
Research Assistant, Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Department Of Eastern Languages And Literatures, 2011 - 2013

Academic and Administrative Experience

Mevlana Exchange Program Coordinator, Istanbul University, 2013 - 2014

Courses

Farsça II (BBY), Undergraduate, 2021 - 2022
Farsça IV (Tarih), Undergraduate, 2021 - 2022
Persian IV (History), Undergraduate, 2021 - 2022
Farsça III (Tarih), Undergraduate, 2021 - 2022
Farsça II (Tarih), Undergraduate, 2020 - 2021
Farsça I (BBY), Undergraduate, 2021 - 2022
Klasik Farsça II (TDE), Undergraduate, 2020 - 2021
Persian III (History), Undergraduate, 2021 - 2022
Persian II (History), Undergraduate, 2020 - 2021
Klasik Farsça I (TDE), Undergraduate, 2020 - 2021

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Other Publications

Activities in Scientific Journals

Şarkiyat Mecmuası, Assistant Editor, 2013 - 2015

Scientific Refereeing

Doğu Esintileri, Other Indexed Journal, August 2021
Doğu Araştırmaları, Other Indexed Journal, June 2021
Şarkiyat Mecmuası, Other Indexed Journal, January 2021
Şarkiyat, Other Indexed Journal, December 2020
Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, October 2020
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020

Tasks In Event Organizations

Çeviker E., IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Scientific Congress, Turkey, Kasım 2015

Metrics

Congress and Symposium Activities

IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: “Doğu Edebiyatında Kadın Teması”, Working Group, İstanbul, Turkey, 2015
II. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Attendee, Ankara, Turkey, 2014

Scholarships

Yurt İçi Doktora Burs Programı, TUBITAK, 2014 - 2018