Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015
  Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2007 - 2009
  Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2004 - 2007
  Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015
  Doktora

  Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması, Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Sentezi, Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009
  Yüksek Lisans

  (Aminometil)polistirene Takılı Schiff Bazı ve Onun Ni(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve β-galaktosidaz Enziminin İmmobilizasyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce