Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması, Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Sentezi, Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  (Aminometil)polistirene Takılı Schiff Bazı ve Onun Ni(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve β-galaktosidaz Enziminin İmmobilizasyon Özelliklerinin İncelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English