Eğitim Bilgileri

Doktora, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji, Türkiye 2010 - 2016

Yabancı Diller

Almanca, B1 Orta
İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Doku Mühendisliğinde Biyobasım Çalıştayı Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fakültesi Bilgisayarda Uygulamalı Biyoistatistik Kursu Sertifikası, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015
Sağlık ve Tıp, Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim Sempozyumu’’ Katılım Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Mentor Çalıştayı Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Senatürk Makale Hazırlama ve Sunum Kursu Sertifikası, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013
Sağlık ve Tıp, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2012
Eğitim Yönetimi ve Planlama, FEBS Workshop on Biochemistry and Molecular Biology Education, FEBS Education Comittee in cooperation with Turkish Biochemical Society, 2012
Sağlık ve Tıp, Teoride ve Pratikte İn vitro Matürasyon Uygulama Çalıştayı Belgesi, Kocaeli Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Yardımla Üreme Teknikleri Merkezi, 2010
Sağlık ve Tıp, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 2009

Yaptığı Tezler

Doktora, Obez IVF hasta gruplarında oosit toplama işlemi (OPU) sonrası folikül sıvısı ve granüloza hücrelerinin immünositokimyasal ve moleküler yöntemlerle incelenmesi , Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji, 2016

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Histoloji-Embriyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 2010 - 2016

Mesleki Deneyim

Diğer İdari Görev, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem Iı Koordinatör Yardımcısı, 2017 - Devam Ediyor
Diğer Akademik Görev, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilcisi, 2010 - 2012

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2010 - Devam Ediyor
Üye, 2008 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2018, Antalya - Türkiye, Antalya, Mayıs, 2018
Journal of Neurology (ENS) Twenty-third Meeting of European Neurolgical Society, 1. "Effect of Lycopercicum esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum following prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field",, Barcelona, Haziran, 2013
Journal of Neurology (ENS) Twenty-third Meeting of European Neurolgical Society, 1. "Effect of Lycopercicum esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum following prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field",, Barcelona, Haziran, 2013
III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) / "Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Eğitim ve Öğretim (Education and Training in Department of Histology-Embryology)"/, Girne, Mayıs, 2011
III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research)/ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projeleriyle Öğrenim (Education through Research Projects in Health Sciences)", Girne, Mayıs, 2011
III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) /Sağlık Bilimlerinde Yaşam Boyu Eğitim ve Öğrenim (Longlife Training and Learning in Health Sciences)",, Girne, Mayıs, 2011

Ödüller

GELENLİ DOLANBAY E., T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009- 2010 Öğretim Yılında Yapılmış Bilimsel Çalışmalar TEŞEKKÜR BELGESİ., T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2011
GELENLİ DOLANBAY E., İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmünühistokimyasal Olarak Araştırılması (Poster 1.lik Ödülü), Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (TSRM), Ekim 2010
GELENLİ DOLANBAY E., Kontrollü Ovaryen Stimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum Reseptivitesinde LIF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi (En iyi 5 Bildiriden biri seçildi)., II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Ekim 2009