Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Ocak 2011T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009- 2010 Öğretim Yılında Yapılmış Bilimsel Çalışmalar TEŞEKKÜR BELGESİ.

    T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  • Ekim 2010İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmünühistokimyasal Olarak Araştırılması (Poster 1.lik Ödülü)

    Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (TSRM)

  • Ekim 2009Kontrollü Ovaryen Stimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum Reseptivitesinde LIF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi (En iyi 5 Bildiriden biri seçildi).

    II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3