Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 10-13 Mayıs 2018, Antalya - Türkiye

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Journal of Neurology (ENS) Twenty-third Meeting of European Neurolgical Society, 1. "Effect of Lycopercicum esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum following prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field",

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2013 Journal of Neurology (ENS) Twenty-third Meeting of European Neurolgical Society, 1. "Effect of Lycopercicum esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum following prenatal and postnatal exposure to electromagnetic field",

  Katılımcı

  Barcelona, İspanya

 • 2011 III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) /Sağlık Bilimlerinde Yaşam Boyu Eğitim ve Öğrenim (Longlife Training and Learning in Health Sciences)",

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research)/ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projeleriyle Öğrenim (Education through Research Projects in Health Sciences)"

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (The third intrenational congress of educational research) / "Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında Eğitim ve Öğretim (Education and Training in Department of Histology-Embryology)"/

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

Ödüller

 • Ocak 2011 T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2009- 2010 Öğretim Yılında Yapılmış Bilimsel Çalışmalar TEŞEKKÜR BELGESİ.

  T.C. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Ekim 2010 İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmünühistokimyasal Olarak Araştırılması (Poster 1.lik Ödülü)

  Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi (TSRM)

 • Ekim 2009 Kontrollü Ovaryen Stimülasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum Reseptivitesinde LIF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi (En iyi 5 Bildiriden biri seçildi).

  II. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 38

h-indeksi (WOS): 3