Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MESÂHA’NIN KISA TARİHİ VE İLK MÜSTAKİL TÜRKÇE MESÂHA KİTABI: EMRÎ ÇELEBÎ’NİN MECMAU‘L-GARÂİB Fİ’L-MESÂHA ADLI ESERİ

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi , vol.26, no.51, pp.1-32, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Taqi al-Din al-Rasid and His Treatise on Algebra Mathematical Evaluation, Translation, and Editio Princeps

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.7, no.2, pp.1-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Takıyyüddin Râsıd ve Cebir Risalesi: Matematiksel Değerlendirme, Tercüme ve Editio Princeps

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences), vol.7, no.2, pp.1-52, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

MATHEMATICAL SCIENCES IN ISTANBUL DURING THE OTTOMAN CLASSICAL PERIOD

BILIMNAME, vol.45, no.2, pp.79-119, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Arithmetical Algebra in the Islamic History of Mathematics and Its Peak in the 9th/15th Century: Ibn al-Ha'im's al-Mumti

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.3, no.2, pp.69-123, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

İslâm Matematik Tarihinde Hisâbî Cebir Geleneği ve IX./XV. Asırdaki Zirvesi: İbnü’l-Hâim’in el-Mümti‘ Adlı Eseri

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.3, no.2, pp.69-126, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Quests for a General Method to Solve the Equations of High Degree in the History of Islamic Mathematics: The Case of Irshad al-tullab ila ‘ilm al-hisab

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.1, no.1, pp.109-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Matematik Tarihinde Yüksek Derceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi arayışları İrşâdu't-Tullâb Örneği

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, vol.1, no.1, pp.117-140, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Cebir Biliminde Fayda ve İkna

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2021

Hesap Biliminde Yeterlilik

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yayınları, İstanbul, 2021

OSMANLI KLASİK DÖNEMDE MATEMATİK VE UYGULAMA ALANLARI

in: Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak IV, FATİH SAVAŞAN,ABDULLAH İNCE,ADEM KARAASLAN, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.193-206, 2021

Salih Zeki’nin “Riyâziye Tabirinin Menşei” Başlıklı Yazısı Çerçevesinde “Matematik” Kavramının Serüveni

in: Bilim ile Bilim Tarihi Arasında Salih Zeki, Elif Baga, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.47-72, 2021

Hesap Biliminde Kılavuz

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

Hisab İlmi, Cebir ve Mukabele İlmi, Aritmetika İlmi, Mesaha İlmi

in: ŞİRVÂNÎ’NİN BİLİMLER TASNİFİ , Ahmet Kamil Cihan, Editor, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, pp.510-537, 2019 Creative Commons License

XVI. VE XVIII. YY.’DA OSMANLI MATEMATİK EĞİTİMİNİN İZİNİ SÜRMEK:ÖMER EL-ÇELLÎ’NİN BAHÂÎ ŞERHİ

in: İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ – Keşf-I Kadîmden Vaz’-I Cedîde, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Siracettin Aslan, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.273-286, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Nizâmeddin Nîsâbûrî

TDV Yayınları, pp.387-389, 2019

İbnü'l-Bennâ el-Merrâkuşî

TDV Yayınları, pp.186-188, 2019

Kerecî

TDV Yayınları, pp.137-139, 2019

Ömer Hayyam

TDV Yayınları, pp.448-450, 2019

Hârizmî

TDV Yayınları, pp.370-372, 2019

İbnü'l-Hâim

TDV Yayınları, pp.201-203, 2019

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.781-783, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.475-476, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.807-808, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.767-768, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.806-807, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.800-801, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.796-797, 2017

İslam Düşünce Atlası

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.806, 2017

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.38-40, 2016