Dr.Öğr.Üyesi

ELİF BAGA


Edebiyat Fakültesi

Bilim Tarihi Bölümü

Matematik ve Doğa Bilimleri Tarihi

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tarih, Türkiye

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Osmanlı Klasik Dönemde Cebir

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

2007

2007

Yüksek Lisans

Nizamuddin Nisaburi ve eş-Şemsiyye fi'l-Hisab Adlı Matematik Risalesinin Tahkik Tercüme ve Tarihi Bir Değerlendirmesi

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Klasik Arapça Matematik Metin İncelemesi ve Tahkik

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Halep Bilim Tarihi Enstitüsü

2002

2002

Arapça Dil Eğitimi

Yabancı Dil

Ebu'n-Nur Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Bilim Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi, Bilim Felsefesi, Tarih, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2016

2014 - 2016

Bölüm Başkanı

Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Geometri Tarihi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cebir Tarihi II

Lisans

Lisans

İslam'da Matematik II

Lisans

Lisans

İslam'da Matematik I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Geometri Tarihi I

Lisans

Lisans

Bilim Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Cebir Tarihi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Matematik Tarihi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tahkikli Metin Neşri

Lisans

Lisans

Bilim Tarihine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Matematik Tarihi I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Arithmetical Algebra in the Islamic History of Mathematics and Its Peak in the 9th/15th Century: Ibn al-Ha'im's al-Mumti

BAGA E.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.3, ss.69-123, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2017

2017

İslâm Matematik Tarihinde Hisâbî Cebir Geleneği ve IX./XV. Asırdaki Zirvesi: İbnü’l-Hâim’in el-Mümti‘ Adlı Eseri

BAGA E.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.3, ss.69-126, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Quests for a General Method to Solve the Equations of High Degree in the History of Islamic Mathematics: The Case of Irshad al-tullab ila ‘ilm al-hisab

BAGA E.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.1, ss.109-128, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

İslam Matematik Tarihinde Yüksek Derceden Denklemler İçin Genel Çözüm Yöntemi arayışları İrşâdu't-Tullâb Örneği

BAGA E.

NAZARIYAT-JOURNAL FOR THE HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY AND SCIENCES, cilt.1, ss.117-140, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

XVI. VE XVIII. YY.’DA OSMANLI MATEMATİK EĞİTİMİNİN İZİNİ SÜRMEK:ÖMER EL-ÇELLÎ’NİN BAHÂÎ ŞERHİ

Baga E.

İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ – Keşf-I Kadîmden Vaz’-I Cedîde, İbrahim Özcoşar,Ali Karakaş,Mustafa Öztürk,Siracettin Aslan, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.273-286, 2019

Ansiklopedide Bölümler

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

ARSLAN T. Y. , BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.781-783, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

ARSLAN T. Y. , BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.475-476, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

ARSLAN T. Y. , BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.781-783, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

ARSLAN T. Y. , BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.475-476, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.807-808, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.806-807, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.800-801, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.796-797, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.767-768, 2017

2017

2017

İslam Düşünce Atlası

BAGA E.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, ss.806, 2017

2016

2016

Diyanet İslam Ansiklopedisi

BAGA E.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.38-40, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2017

Eylül 2017

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Osmanlı Bilimi Sempozyumu

Çalışma Grubu

Sakarya-Türkiye

2019

2019

Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2019

2019

İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu

Çalışma Grubu

Diyarbakır-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi - İstanbul Medeniyet Üniversitesi