Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi

  • 1999 - 2011Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi