Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In 1969 man landed on the moon how can we also eradıcate COVID-19?

Perspectives In Psychiatric Care, cilt.57, no.0, ss.409-410, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Relationship between self-efficacy and sexual function after open heart surgery

European Journal Of Cardiovascular Nursing, cilt.19, ss.1-7, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Compassionate love, burnout and professional commitment in nurses

JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, cilt.28, ss.72-81, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalp Nakli Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.11, ss.140-148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayisi ile Hastanede Kaliş Süresi Arasindaki İlişki

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.6, ss.61-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early-term results of deep brain stimulation in Parkinson's disease: a case report

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.1499-1505, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Komorbid Hastalıklarının Enfeksiyon Gelişimi Üzerine Etkisi

. INCARE 2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.46-47

Evaluation of Self-Efficacy and Sexual Functions and Patients Undergoing Cardiac Surgery During Rehabilitation

INCARE 2019 International Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Derin Beyin Stimulasyonu Uygulanan Olgunun Fiziksel, Emosyonel ve Kognitif Fonksiyonlari ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi , Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.134-135

İntrakranial kanamalı hastalarda epidemiyolojik çalışma

13. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Travmatik beyin hasarı sonrası iyileşme döneminde ajitasyon ve bakım yönetimi

13. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017