Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Allosteric Dynamic Control of Binding

BIOPHYSICAL JOURNAL, cilt.109, sa.6, ss.1190-1201, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Enriching the human apoptosis pathway by predicting the structures of protein-protein complexes

JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY, cilt.179, sa.3, ss.338-346, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Transient proteinprotein interactions

PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION, cilt.24, sa.9, ss.635-648, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Crucial components in toll-like receptor signaling network as key regulators for immunological disorders

International Journal of Physical Sciences, cilt.6, sa.8, ss.2016-2026, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Conformational ensembles, signal transduction and residue hot spots: Application to drug discovery

CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT, cilt.13, sa.5, ss.527-537, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Precision Medicine: Omics-tailored Clinics

International Journal of Innovative Research in Medical Science, cilt.4, sa.2, ss.172-174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ras-Efektör Etkileşimlerinin Yapısal Detaylarının Açığa Çıkarılması

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.1, ss.90-99, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rac1 onkojenik mutasyonlarında kurtarma alanlarının hesaplamalı olarak tanımlanması

THE 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HEALTH INFORMATICS AND BIOINFORMATICS (HIBIT), İzmir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019 Creative Commons License

Melanoma yönelik olarak ilaç yeniden konumlandırma ve kenetlenme çalışmaları

THE 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HEALTH INFORMATICS AND BIOINFORMATICS (HIBIT), İzmir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019 Creative Commons License

Mutation induced allosteric regulation of Rac1-PAK1 binding affinity investigated via molecular simulations and AFM

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.113 identifier