Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Ekim 2017International Symposium on Chemistry Via Computation, Applications on Molecular Nanoscience

    İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2017Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi