Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 12. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİŞİMİ VE BİYOİNFORMATİK SEMPOZYUMU

    Çalışma Grubu

    İzmir, Türkiye

  • 2017 International Symposium on Chemistry Via Computation, Applications on Molecular Nanoscience

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 273

h-indeksi (WOS): 7