Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Biyohesaplama

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoinformatik

  • Biyoenformasyon

  • Temel Bilimler

  • Mühendislik ve Teknoloji