Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tedaviyi Ret Hakkı Bağlamında Pasif Ötanazinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1169-1207

Tıbbi Müdahaleye Küçüklerin Rızası

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.768-775

Diğer Yayınlar

Doğal Hakim İlkesi

Sunum, ss.81-86, 2021