Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2011 Finger cuff yöntemi ile kalp debisi ölçümünün ekokardiyografi ve flotrac yöntemleri ile karşılaştırılması.’ isimli sözel bildirimiz birincilik ödülüne layık görülmüştür

    Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (2011)

  • Mayıs 2010 Ekstrakorporel dolaşım sırasında oksijen fraksiyonu vücut yüzey alanına göre ayarlanabilir mi?’ isimli sözel bildirimiz en iyi sözel bildiri ikincilik ödülüne layık görülmüştür

    Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (2010)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 53

h-indeksi (WOS): 5