Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Kakuma-Dadaab Mülteci Kampları ve Mültecilerin Kenya Toplumuna Etkileri

Dünya Siyasetinde Afrika 6, Doç Dr. İsmail Ermağan,Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.329-352, 2020

Ahlak Nereye: Küreselleşme-Yozlaşma-Silikleşme?

21. Yüzyılda Uluslararası İlişkilerde Yeni Trendler, Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.511-525, 2020

Afrika'da Göç: Eğilimler, Yapılar, Belirleyiciler

Dünya Siyasetinde Afrika 5, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.197-228, 2018