Publications & Works

Books & Book Chapters

Türkiye-Kenya İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Afrika 7:Türkiye'nin Afrika Ülkeleri İle İlişkileri - Süreç-Kısıtlar-Olası Çözümler, İsmail Ermağan,Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.600-620, 2021

Kakuma-Dadaab Mülteci Kampları ve Mültecilerin Kenya Toplumuna Etkileri

in: Dünya Siyasetinde Afrika 6, Doç Dr. İsmail Ermağan,Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu,Dr. Öğr. Üyesi Volkan İpek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.329-352, 2020

Ahlak Nereye: Küreselleşme-Yozlaşma-Silikleşme?

in: 21. Yüzyılda Uluslararası İlişkilerde Yeni Trendler, Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.511-525, 2020

Afrika'da Göç: Eğilimler, Yapılar, Belirleyiciler

in: Dünya Siyasetinde Afrika 5, Doç. Dr. İsmail Ermağan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.197-228, 2018