Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness

OPUS – International Journal of Society Researches, cilt.10, ss.355-369, 2019

Religious Tourism and Turkey

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.818-824, 2019
Link

Dijitalleşen Pazarlama ve Sosyal Medya

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.40-50, 2018

Pazarlama Tarihine Dönemsel Bir Bakış

The Journal of Academic Social Science, ss.231-238, 2018

Gender Role On Service Quality Perception About Online Education

The Online Journal of Quality in Higher Education , cilt.5, ss.26-33, 2018
Link

Davranışsal İktisat ve Tüketici Davranışları

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.20-30, 2018

Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements

Journal of Global Strategic Management, cilt.8, no.2, ss.17-25, 2014
Link

Hedonism, Materialism and Consumer Boycotts Participation

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, no.15, ss.99-111, 2014
Link

The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector

Journal of Business Research-Turk, cilt.6, no.2, ss.15-25, 2014
Link

Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık

International Journal of Economics and Administrative Studies, no.12, ss.65-84, 2014
Link

Marketplace Alienation of Consumers in Turkey

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, no.13, ss.36-46, 2014
Link

The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society

Journal of Business Research-Turk, cilt.6, no.1, ss.58-69, 2014
Link

Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.3, no.1, ss.89-103, 2013
Link

Türkiye’deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri ve Alışverişe Yönelik Tutumları

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.2, no.2, ss.118-130, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Religious Tourism and Turkey

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 Eylül 2018, ss.256-261

Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi: Aydın Merkez İlçe Örneği

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 Eylül 2018, ss.268-290

Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.131-136

City Brand Concept and Brand City Perception of Edirne Residents

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.11-20

Gender Role on Service Quality Perception About Online Education

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.80

Companies' Sustainability Practices and Consumer Boycotts: A Conceptual Model

International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapeşte, Macaristan, 26 Ekim 2017, ss.943-945

Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.547-556

ERASMUS Mobility Activities and Their Contribution to Brand Image and Service Quality of a Higher Education Institution

ERASMUS Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2012, Cluj-Napoca, Romanya, 18 Nisan 2012, ss.132-138

Kitap & Kitap Bölümleri

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3

Helal Gıda ve Helal Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi, Yalçın A., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.195-208, 2018

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 2

Bitkisel Yağ Tüketiminde Marka Değerinin Marka Bağımlılığı Üzerine Etkisi, Yalçın A, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-16, 2018

GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry

The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management, Chaudhuri S. and Ray N., Editör, Igı Global Publications, Pennsilvanya, ss.189-211, 2018

Socio-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior

Social Impact in Consumer Behaviour-Consumer Boycotts as a Consumerism Activity, H.R, Panni M.F.A.K, Editör, Igı Global Publications, ., ss.22-35, 2017
Link

Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements

Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature, Faiz S, Mahmoudi K , Editör, Igı Global Publications, ., ss.158-172, 2016
Link

Emerging Research on Islamic Marketing and Tourism in the Global Economy

Halal Food Market and Opportunities for Logistics Sector, El-Gohary H., Eid R., Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.116-134, 2014
Link

Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices

Consumer Boycotts as a Consequence of Consumerism , Kaufmann H.R., Panni M.F.A, Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.458-471, 2014
Link

Helal Gıda ve Lojistik

Lojistikte Güncel Konular, Kavramlar ve Uygulamalar, Meral P.S., Editör, Blmyo Yayınları, İstanbul, ss.202-219, 2013