Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Factors That Affect the Attitudes of Consumers Toward Halal-Certified Products in Turkey

Journal of Food Products Marketing, cilt.21, ss.160-178, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Materialism Domains and Perceived Risk Effects on Consumer Boycott Effectiveness

OPUS – International Journal of Society Researches, cilt.10, ss.355-369, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hedonizm, Hedonik Tüketim Ve Tüketimde Materyalist Eğilimler Üzerine Bir Araştırma

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.54, ss.71-88, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Religious Tourism and Turkey

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.818-824, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması

Journal of Academic Value Studies, cilt.5, ss.124-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

City Brand Concept and Brand City Perception of Edirne Residents

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.1-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Sistemleri ile İlgili Kalite Algısının Tespiti

Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.1423-1444, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijitalleşen Pazarlama ve Sosyal Medya

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.40-50, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Pazarlama Tarihine Dönemsel Bir Bakış

The Journal of Academic Social Science, ss.231-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gender Role On Service Quality Perception About Online Education

The Online Journal of Quality in Higher Education , cilt.5, ss.26-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Davranışsal İktisat ve Tüketici Davranışları

Bilimevi İktisat Dergisi, ss.20-30, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Determinants That Affect Consumers’ Boycotts Participation

The Journal of Academic Social Science, ss.61-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements

Journal of Global Strategic Management, cilt.8, no.2, ss.17-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedonism, Materialism and Consumer Boycotts Participation

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, no.15, ss.99-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Online Alışverişte Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.36, ss.119-135, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector

Journal of Business Research-Turk, cilt.6, no.2, ss.15-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık

International Journal of Economics and Administrative Studies, no.12, ss.65-84, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marketplace Alienation of Consumers in Turkey

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.5, no.13, ss.36-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçgüdüsel Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketiciler İçin Uyarlanmasına Yönelik Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.3, no.1, ss.89-103, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society

Journal of Business Research-Turk, cilt.6, no.1, ss.58-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.3, no.1, ss.89-103, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Students' Perceived Service Quality of Distance Learning Courses in a Dual-Mode Education System

CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, cilt.4, ss.50-65, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.219-234, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri ve Alışverişe Yönelik Tutumları

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.2, no.2, ss.118-130, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Religious Tourism and Turkey

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 Eylül 2018, ss.256-261

Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi: Aydın Merkez İlçe Örneği

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 Eylül 2018, ss.268-290

Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.131-136 Creative Commons License

City Brand Concept and Brand City Perception of Edirne Residents

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.11-20

Gender Role on Service Quality Perception About Online Education

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, Sakarya, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.80

Companies' Sustainability Practices and Consumer Boycotts: A Conceptual Model

International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapeşte, Macaristan, 26 Ekim 2017, ss.943-945

Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.547-556 Creative Commons License

ERASMUS Mobility Activities and Their Contribution to Brand Image and Service Quality of a Higher Education Institution

ERASMUS Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2012, Cluj-Napoca, Romanya, 18 Nisan 2012, ss.132-138

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Research on Contemporary Consumerism

Innovation Resistance: A Rising Tide of Consumerism, H. R. Kaufmann,M. F. A. K. Panni, Editör, IGI GLobal, Pennsylvania, ss.155-175, 2019 Creative Commons License

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3

Helal Gıda ve Helal Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi, Yalçın A., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.195-208, 2018

İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 2

Bitkisel Yağ Tüketiminde Marka Değerinin Marka Bağımlılığı Üzerine Etkisi, Yalçın A, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-16, 2018

GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry

The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management, Chaudhuri S. and Ray N., Editör, Igı Global Publications, Pennsilvanya, ss.189-211, 2018

Socio-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior

Social Impact in Consumer Behaviour-Consumer Boycotts as a Consumerism Activity, H.R, Panni M.F.A.K, Editör, Igı Global Publications, ., ss.22-35, 2017

Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements

Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature, Faiz S, Mahmoudi K , Editör, Igı Global Publications, ., ss.158-172, 2016

Emerging Research on Islamic Marketing and Tourism in the Global Economy

Halal Food Market and Opportunities for Logistics Sector, El-Gohary H., Eid R., Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.116-134, 2014

Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices

Consumer Boycotts as a Consequence of Consumerism , Kaufmann H.R., Panni M.F.A, Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.458-471, 2014

Helal Gıda ve Lojistik

Lojistikte Güncel Konular, Kavramlar ve Uygulamalar, Meral P.S., Editör, Blmyo Yayınları, İstanbul, ss.202-219, 2013