Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Tarih, Turkey

 • 2016 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate Minor

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  University of Portsmouth, Business Administration, Business Administration, United Kingdom

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Tüketicilerin helal sertifikalı ürünlere karşı tutumlarını etkileyen faktörler ve risk algısı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

 • 2007 Postgraduate

  Marka çağrışım unsurlarının marka kişiliği üzerine etkisi: Sütaş markası üzerine bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Foreign Languages

 • C1 Advanced English