Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

  • 2019 - 2021 Hemşire

    Private Hospital, Koç Üniversitesi Hastanesi, Medikal Onkoloji

  • 2018 - 2019 Kısmi Zamanlı Klinik Hemşiresi

    Public Hospital, İstanbul Üniversitesi Cerrahapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi