Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konkordatonun Sözleşmelere Etkisi

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, cilt.15, sa.44, ss.847-885, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkisi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, cilt.15, sa.43, ss.519-558, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhtiyati Tedbir Hakkındaki Kararların Temyizi ve 2013/1 E. 2014/1 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.26, ss.429-460, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şartları Oluşmadığı Halde Belirsiz Alacak Davası Açılırsa Hâkim Nasıl Karar Vermelidir?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.130-143, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

• Son Kanun Değişiklikleri Işığında Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.119, ss.241-276, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

• Kamulaştırmasız El Atma

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.930-961, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri