Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Konkordatonun Sözleşmelere Etkisi

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.44, pp.847-885, 2019 (Other Refereed National Journals)

• Konkordatonun Kefalet Sözleşmesine Etkisi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, vol.15, no.43, pp.519-558, 2019 (Other Refereed National Journals)

İhtiyati Tedbir Hakkındaki Kararların Temyizi ve 2013/1 E. 2014/1 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.26, pp.429-460, 2016 (Other Refereed National Journals)

Şartları Oluşmadığı Halde Belirsiz Alacak Davası Açılırsa Hâkim Nasıl Karar Vermelidir?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.130-143, 2016 (National Refreed University Journal)

• Son Kanun Değişiklikleri Işığında Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.119, pp.241-276, 2015 (Other Refereed National Journals)

• Kamulaştırmasız El Atma

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.930-961, 2014 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters