Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yaşlılara Yönelik Sosyal Harcamalar: Türkiye ve AB Karşılaştırması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.335-361, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The Problematic of Taxing Bitcoin on The Axis of Regulations in Turkey

Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı, vol.4, no.13, pp.929-941, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yenilenebilir Enerjide Kamu Politikaları ve Türkiye

Journal of Life Economics , vol.5, no.3, pp.19-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Davranışsal Kamu Maliyesi Yaklaşımı

TNKU FEAS International Symposium on Public Finance, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.176

Covid-19 İle Mücadelede Maliye Politikası Önlemleri

Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.711-719 Sustainable Development

Obeziteye Karşı Kamu Politikaları

CEO Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.219-220

A Sustainable Blue Economy and Public Policy

10th International Conference on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.43-48

Cryptocurrencies in the 4. Industrial Revolution Process

10th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.65

A Different Paradigm of Growth: Degrowth

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.96

Recent Incentives For Renewable Energy in Turkey

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.100 Sustainable Development

The conversion of Turkey in the Field of Social Policy in a process of the full European Union membership to the European Union

National Research Conference with International Participation Modern Management Practices , Burgas, Bulgaria, 20 - 21 February 2009, pp.62-69

Küreselleşme Olgusunun Refah Devleti Anlayışı ve Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 September 2008 - 12 September 2009, pp.249-261

Books & Book Chapters

Covid-19 Sürecinde Davranışsal İktisat Yaklaşımının Sağlık Politikalarına Uygulanması

in: Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal ve Politik Yazılar , Gamze Yıldız Şeren, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-27, 2021 Sustainable Development

Cryptocurrencies and Blockchain In 4th Industrial Revolution Process: Some Public Policy Recommendations

in: Globalisation & Public Policy , Kaoru Natsuda,Binhan Elif Yılmaz,Kozo Otsuka, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.79-92, 2019

Yenilenebilir Enerji: Engeller Karşısında Devlet Desteği

in: 21.YY Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek, Turgay Berksoy,Gamze Yıldız Şeren Kurular, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.61-80, 2019

Key Topic that Remains in the Shadow in the Public Finance Books: Collective Benefit

in: Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik,Osman Küçükahmetoğlu,Julia Dobreva, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.19-43, 2017

The European Union Renewable Energy Policy

in: Social and Economic Perspectives on Sustainability, M. Mustafa Erdoğdu,Aslı Yüksel Mermod Olcay,Bige Aşkun Yıldırım, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.39-50, 2016

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşviklerdeki Son Gelişmeler

in: Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S. Sami Tan, Editor, IJOPEC Publication , London, pp.151-165, 2016

Environmental and Economic Impacts of Wave Energy: Some Public Policy Recommendations for Implementation in Turkey

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu,Thankom Arun,Imran Habib Ahmad, Editor, IGI Global Publication , Pennsylvania, pp.285-309, 2016 Sustainable Development