Dr.Öğr.Üyesi

DİLEK AKBAŞ AKDOĞAN


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali iktisat Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

2010 - 2011

2010 - 2011

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Yüksek Lisans

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri , Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Araştırma Görevlisi Dr.

Trakya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi

Trakya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı

Şeren Kurular G. Y. , Akdoğan D. A.

Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı, cilt.4, sa.13, ss.929-941, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yenilenebilir Enerjide Kamu Politikaları ve Türkiye

Berksoy T., Akdoğan D. A.

Journal of Life Economics , cilt.5, sa.3, ss.19-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Kapsamında Yaşlılara Yönelik Sosyal Harcamalar

Akdoğan D. A.

10th International Conference on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019, ss.98

2019

2019

Sürdürülebilir Bir Mavi Ekonomi ve Kamu Politikaları

Akdoğan D. A.

10th International Conference on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019, ss.43-48

2019

2019

4. Sanayi Devrimi Sürecinde Sanal Paralar

Akdoğan D. A. , Şeren Kurular G. Y. , Geyik O.

10th International Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2019, ss.65

2017

2017

Kamu Maliyesi Kitaplarında Gölgede Kalan Kilit Konu: Sosyal Yarar

Akdoğan D. A. , Erdoğdu M. M. , Yaşar B.

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.97

2017

2017

Büyümede Farklı Bir Paradigma: Degrowth

Akdoğan D. A. , Kozalı B.

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.96

2016

2016

The European Union Renewable Energy Policy

Akdoğan D. A.

1st International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.35-36

2016

2016

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşviklerdeki Son Gelişmeler

Akdoğan D. A.

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016, ss.100

2009

2009

The conversion of Turkey in the Field of Social Policy in a process of the full European Union membership to the European Union

Gençler A., Akdoğan D. A.

National Research Conference with International Participation Modern Management Practices , Burgas, Bulgaristan, 20 - 21 Şubat 2009, ss.62-69

2008

2008

Küreselleşme Olgusunun Refah Devleti Anlayışı ve Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği

Akdoğan D. A. , Yolcu S.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2008 - 12 Eylül 2009, ss.249-261

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Cryptocurrencies and Blockchain In 4th Industrial Revolution Process: Some Public Policy Recommendations

Akdoğan D. A. , Şeren Kurular G. Y. , Geyik O.

Globalisation & Public Policy , Kaoru Natsuda,Binhan Elif Yılmaz,Kozo Otsuka, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.79-92, 2019

2019

2019

Yenilenebilir Enerji: Engeller Karşısında Devlet Desteği

Akdoğan D. A.

21.YY Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek, Turgay Berksoy,Gamze Yıldız Şeren Kurular, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.61-80, 2019

2017

2017

Key Topic that Remains in the Shadow in the Public Finance Books: Collective Benefit

Erdoğdu M. M. , Akdoğan D. A. , Yaşar B.

Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik,Osman Küçükahmetoğlu,Julia Dobreva, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.19-43, 2017

2016

2016

The European Union Renewable Energy Policy

Akdoğan D. A.

Social and Economic Perspectives on Sustainability, M. Mustafa Erdoğdu,Aslı Yüksel Mermod Olcay,Bige Aşkun Yıldırım, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.39-50, 2016

2016

2016

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşviklerdeki Son Gelişmeler

Akdoğan D. A.

Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S. Sami Tan, Editör, IJOPEC Publication , London, ss.151-165, 2016

2016

2016

Environmental and Economic Impacts of Wave Energy: Some Public Policy Recommendations for Implementation in Turkey

Akar S., Akdoğan D. A.

Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu,Thankom Arun,Imran Habib Ahmad, Editör, IGI Global Publication , Pennsylvania, ss.285-309, 2016