Asst. Prof.

DİLEK AKBAŞ AKDOĞAN


Faculty of Political Sciences

Public Finance

Financial Economics

Education Information

2011 - 2018

2011 - 2018

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Public Finance, Turkey

2010 - 2011

2010 - 2011

Postgraduate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Maliye, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Postgraduate

Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri , Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Public Finance

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Political Sciences, Public Finance

2018 - 2020

2018 - 2020

Research Assistant PhD

Trakya University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance

2011 - 2018

2011 - 2018

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Finance

2005 - 2011

2005 - 2011

Research Assistant

Trakya University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance

Articles Published in Other Journals

2018

2018

The Problematic of Taxing Bitcoin on The Axis of Regulations in Turkey

Şeren Kurular G. Y. , Akdoğan D. A.

Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı, vol.4, no.13, pp.929-941, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Yenilenebilir Enerjide Kamu Politikaları ve Türkiye

Berksoy T., Akdoğan D. A.

Journal of Life Economics , vol.5, no.3, pp.19-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışı Kapsamında Yaşlılara Yönelik Sosyal Harcamalar

Akdoğan D. A.

10th International Conference on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.98

2019

2019

A Sustainable Blue Economy and Public Policy

Akdoğan D. A.

10th International Conference on Current Debates in Social Sciences (CUDES), İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, pp.43-48

2019

2019

Cryptocurrencies in the 4. Industrial Revolution Process

Akdoğan D. A. , Şeren Kurular G. Y. , Geyik O.

10th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.65

2017

2017

Key Topic that Remains in the Shadow in the Public Finance Books: Social Benefits

Akdoğan D. A. , Erdoğdu M. M. , Yaşar B.

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.97

2017

2017

A Different Paradigm of Growth: Degrowth

Akdoğan D. A. , Kozalı B.

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.96

2016

2016

The European Union Renewable Energy Policy

Akdoğan D. A.

1st International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.35-36

2016

2016

Recent Incentives For Renewable Energy in Turkey

Akdoğan D. A.

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.100

2009

2009

The conversion of Turkey in the Field of Social Policy in a process of the full European Union membership to the European Union

Gençler A., Akdoğan D. A.

National Research Conference with International Participation Modern Management Practices , Burgas, Bulgaria, 20 - 21 February 2009, pp.62-69

2008

2008

Küreselleşme Olgusunun Refah Devleti Anlayışı ve Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği

Akdoğan D. A. , Yolcu S.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 11 September 2008 - 12 September 2009, pp.249-261

Books & Book Chapters

2019

2019

Cryptocurrencies and Blockchain In 4th Industrial Revolution Process: Some Public Policy Recommendations

Akdoğan D. A. , Şeren Kurular G. Y. , Geyik O.

in: Globalisation & Public Policy , Kaoru Natsuda,Binhan Elif Yılmaz,Kozo Otsuka, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.79-92, 2019

2019

2019

Yenilenebilir Enerji: Engeller Karşısında Devlet Desteği

Akdoğan D. A.

in: 21.YY Perspektifinden Kamu Politikalarını Düşünmek, Turgay Berksoy,Gamze Yıldız Şeren Kurular, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.61-80, 2019

2017

2017

Key Topic that Remains in the Shadow in the Public Finance Books: Collective Benefit

Erdoğdu M. M. , Akdoğan D. A. , Yaşar B.

in: Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis, Sadullah Çelik,Osman Küçükahmetoğlu,Julia Dobreva, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.19-43, 2017

2016

2016

The European Union Renewable Energy Policy

Akdoğan D. A.

in: Social and Economic Perspectives on Sustainability, M. Mustafa Erdoğdu,Aslı Yüksel Mermod Olcay,Bige Aşkun Yıldırım, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.39-50, 2016

2016

2016

Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşviklerdeki Son Gelişmeler

Akdoğan D. A.

in: Political Economy of Taxation, Murat Aydın,S. Sami Tan, Editor, IJOPEC Publication , London, pp.151-165, 2016

2016

2016

Environmental and Economic Impacts of Wave Energy: Some Public Policy Recommendations for Implementation in Turkey

Akar S., Akdoğan D. A.

in: Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, M. Mustafa Erdoğdu,Thankom Arun,Imran Habib Ahmad, Editor, IGI Global Publication , Pennsylvania, pp.285-309, 2016