Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Collective Labour Law

Turkish Private Law, Mehmet Refik Korkusuz, Ferna İpekel Kayalı, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.170-190, 2018