Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Türkiye’de Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı Politikaları ve Stratejileri Konusunda Ulusal Danışma Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 1. Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 ÜNAK2018 Sempozyumu: Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 ÜNAK2018 Sempozyumu: "Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler"

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 2. Elsevier Türkiye: Geleceği Şekillendirmek ve Kütüphanelerin Rolü Çalıştayı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 2. Elsevier Türkiye Geleceği Şekillendirmek ve Kütüphanelerin Rolü Çalıştayı

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi Projesi: Özel Koleksiyonlarda Kataloglama ve Dijitizasyon Eğitimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 GİB17 Gelecek İçin Bilgi Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Kamu Kurumları E-Arşiv'e Hazır mı Paneli

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 ÜNAK2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 ANKOSLink 2017: Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 46

h-indeksi (WOS): 2