Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Assistant Professor

  Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Public Law

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Law Faculty, Public Law

 • 2020 - Continues Head of Department

  Istanbul Medeniyet University, Law Faculty , Public Law

 • 2020 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Istanbul Medeniyet University, Hukuk, Kamu Hukuku

Courses

 • Undergraduate Criminology

 • Postgraduate Research Techniques in Criminology

 • Postgraduate Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 • Undergraduate Criminology

 • Undergraduate Criminal Law Special Provisions

 • Undergraduate Sociology of Crime

 • Undergraduate Criminal Procedure Law 2

 • Postgraduate Bilişim Suçları

 • Postgraduate Tıp Ceza Hukuku

 • Postgraduate Tıp Ceza Hukuku

 • Postgraduate Ceza Hukuku ve Ceza İnfaz Hukukuna Yansımalarıyla Onarıcı Adalet Anlayışı

 • Undergraduate Ceza Muhakemesi Hukuku 1

 • Postgraduate Suç Sosyolojisi

 • Postgraduate Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Veriler

 • Postgraduate Hukuka Giriş

 • Postgraduate Hukuka Giriş

 • Undergraduate Introduction to Law

 • Undergraduate Uluslararası İnsan Hakları