Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An overall view of knowledge management challenges for global business

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, cilt.14, no.3, ss.390-400, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antecedents and consequences of organizational intelligence: An overview

International Journal of Business Strategy, cilt.7, no.3, ss.76-85, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öncülleri ve sonuçlarıyla işletmelerde örgütsel öğrenme süreci

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, cilt.8, no.2, ss.86-103, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge continuity management process in organizations

Journal of Business & Economics Research, cilt.4, no.3, ss.41-46, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile işletmelerinde süreklilik yönetimi

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.30, no.1, ss.71-87, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi: Kesişim ve ayrışma noktaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, no.2, ss.22-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A constructive response to the challenges faced by higher education institutions: university knowledge management

Third Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR, Melbourne, July 2016) Proceedings, [ISBN: 978-0-9943656-20], Melbourne, Avustralya, 29 Temmuz 2016, ss.394-405

AN OLD-NEW CHALLENGE FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: BUILDING A FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING THE COMMUTING-RELATED PROBLEMS IN THE WORKPLACE

19th International-Business-Information-Management-Association Conference, Barcelona, İspanya, 12 - 13 Kasım 2011, ss.58-63 Özet

Üniversite bilgi yönetimi için gelecek senaryoları: Üç ihtimal daha var…

International 7th Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings [ISBN: 978-9944-0203-5-0], Yalova, Türkiye, 30 Ekim 2009, ss.390-398

The role of knowledge management in supply chain management process: A framework

Proceedings of International Strategic Management Conference [ISBN: 975-00010-0-1], Çanakkale, Türkiye, 23 Haziran 2005, ss.687-693

IT use in supply chain management process: A review

Proceedings of International Strategic Management Conference [ISBN: 975-00010-0-1], Çanakkale, Türkiye, 23 Haziran 2005, ss.695-699

Örgütsel öğrenme çalışmalarında yeni açılımlar: Örgütsel zekâ ve bilgi üretimi

III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı [Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 108, ISBN: 975-7936-35-9], Eskişehir, Türkiye, 25 Kasım 2004, ss.401-407

A neglected dimension of knowledge transfer process: knowledge continuity management

International Management Development Association Thirteenth World Business Congress Proceedings: International Management Development Research Yearbook, Global Business: Coping with Uncertainty, Volume II, Maastricht, Hollanda, 14 Temmuz 2004, ss.666-670

A comparison of Turkish public and private sector perceptions and use of knowledge management

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, Güney Afrika, 08 Haziran 2004, ss.922-929

An empirical analysis concerning the differences of knowledge management applications between SMEs and large firms

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [Editors: Nejdet Delener and Chiang-nan Chao, Printed in the United States of America, ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, Güney Afrika, 08 Haziran 2004, ss.946-953

The synergistic effects of learning orientation and customer orientation on firm innovativeness

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [Editors: Nejdet Delener and Chiang-nan Chao, Printed in the United States of America, ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, Güney Afrika, 08 Haziran 2004, ss.962-968

Örgütlerde bilgi transferi sürecini tamamlayıcı boyut: Bilgi sürekliliğinin yönetimi

XII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Uludağ Üniversitesi Yayınları; ISBN: 975-6958-92-8], Bursa, Türkiye, 27 Mayıs 2004, ss.149-158

Aile işletmelerinde performansı güçlendirici bir faktör olarak süreklilik yönetimi: Bilgi ve işletme sürekliliği

I. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı [İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Editör: Tamer Koçel; ISBN: 975-6954-33-7], İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2004, ss.128-139

Siyasal iletişim ve internet: İlk tartışmalar

IX. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 11 Aralık 2003, ss.1-9

İnternet ve siyasal yaşam: Literatür değerlendirmesi ve bir sentez arayışı

VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2002, ss.1-8

İnternet’in siyasal yaşama etkilerinin stratejik analizi: İnternet’in siyasal partiler tarafından kullanımı üzerine bir inceleme

Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiri Özetleri [ISBN: 975-6992-07-7], Denizli, Türkiye, 06 Mayıs 2002, ss.63-65

Kitap & Kitap Bölümleri

Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler-Paradigmal Yönelimler

Üniversitelerde bilgi yönetimi: Temel kavramlar, başlıca sorunlar, dört olasılık ve Türk üniversiteleri, Aktan C. C., Editör, Yaşar Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.293-309, 2007