Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An overall view of knowledge management challenges for global business

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, vol.14, pp.390-400, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Antecedents and consequences of organizational intelligence: An overview

International Journal of Business Strategy, vol.7, pp.76-85, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Öncülleri ve sonuçlarıyla işletmelerde örgütsel öğrenme süreci

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.8, pp.86-103, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Knowledge continuity management process in organizations

Journal of Business & Economics Research, vol.4, pp.41-46, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Aile işletmelerinde süreklilik yönetimi

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, pp.71-87, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi: Kesişim ve ayrışma noktaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.22-36, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A constructive response to the challenges faced by higher education institutions: university knowledge management

Third Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR, Melbourne, July 2016) Proceedings, [ISBN: 978-0-9943656-20], Melbourne, Australia, 29 July 2016, pp.394-405

AN OLD-NEW CHALLENGE FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: BUILDING A FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING THE COMMUTING-RELATED PROBLEMS IN THE WORKPLACE

19th International-Business-Information-Management-Association Conference, Barcelona, Spain, 12 - 13 November 2011, pp.58-63 Sustainable Development identifier

Üniversite bilgi yönetimi için gelecek senaryoları: Üç ihtimal daha var…

International 7th Knowledge, Economy and Management Congress Proceedings [ISBN: 978-9944-0203-5-0], Yalova, Turkey, 30 October 2009, pp.390-398

The role of knowledge management in supply chain management process: A framework

Proceedings of International Strategic Management Conference [ISBN: 975-00010-0-1], Çanakkale, Turkey, 23 June 2005, pp.687-693

IT use in supply chain management process: A review

Proceedings of International Strategic Management Conference [ISBN: 975-00010-0-1], Çanakkale, Turkey, 23 June 2005, pp.695-699

Örgütsel öğrenme çalışmalarında yeni açılımlar: Örgütsel zekâ ve bilgi üretimi

III. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı [Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 108, ISBN: 975-7936-35-9], Eskişehir, Turkey, 25 November 2004, pp.401-407

A neglected dimension of knowledge transfer process: knowledge continuity management

International Management Development Association Thirteenth World Business Congress Proceedings: International Management Development Research Yearbook, Global Business: Coping with Uncertainty, Volume II, Maastricht, Netherlands, 14 July 2004, pp.666-670

A comparison of Turkish public and private sector perceptions and use of knowledge management

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, South Africa, 08 June 2004, pp.922-929

An empirical analysis concerning the differences of knowledge management applications between SMEs and large firms

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [Editors: Nejdet Delener and Chiang-nan Chao, Printed in the United States of America, ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, South Africa, 08 June 2004, pp.946-953

The synergistic effects of learning orientation and customer orientation on firm innovativeness

Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance, Global Business and Technology Association International Conference Readings Book [Editors: Nejdet Delener and Chiang-nan Chao, Printed in the United States of America, ISBN: 1-932917-00-4], Cape Town, South Africa, 08 June 2004, pp.962-968

Örgütlerde bilgi transferi sürecini tamamlayıcı boyut: Bilgi sürekliliğinin yönetimi

XII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı [Uludağ Üniversitesi Yayınları; ISBN: 975-6958-92-8], Bursa, Turkey, 27 May 2004, pp.149-158

Aile işletmelerinde performansı güçlendirici bir faktör olarak süreklilik yönetimi: Bilgi ve işletme sürekliliği

I. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı [İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Editör: Tamer Koçel; ISBN: 975-6954-33-7], İstanbul, Turkey, 17 April 2004, pp.128-139

Siyasal iletişim ve internet: İlk tartışmalar

IX. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, İstanbul, Turkey, 11 December 2003, pp.1-9

İnternet ve siyasal yaşam: Literatür değerlendirmesi ve bir sentez arayışı

VIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, İstanbul, Turkey, 19 December 2002, pp.1-8

Books & Book Chapters

Üniversitelerde bilgi yönetimi: Temel kavramlar, başlıca sorunlar, dört olasılık ve Türk üniversiteleri

in: Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler-Paradigmal Yönelimler, Aktan C. C., Editor, Yaşar Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.293-309, 2007