Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

 • Postgraduate Girişimcilik

 • Postgraduate Stratejik Yönetim

 • Undergraduate İşletmeye Giriş

 • Postgraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doctorate Yönetsel Düşünce Tarihi

 • Postgraduate Management Theory

 • Postgraduate Yönetim ve Örgüt Kuramları

 • Postgraduate Güncel Yönetim Yaklaşımları

 • Postgraduate Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

 • Undergraduate Modern Yönetim Teknikleri

 • Doctorate Örgüt ve Yönetim Teorisi

 • Postgraduate Bilgi Yönetimi

 • Undergraduate Organizational Behavior

 • Undergraduate Leadership

 • Doctorate Örgütsel Davranışta İleri Okumalar

 • Undergraduate Organization Theory

 • Postgraduate Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi