Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 8. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİSustainable Development

  Invited Speaker

  Mardin, Turkey

 • 2018 4th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT)

  Session Moderator

  Budapest, Hungary

 • 2018 4th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT)

  Attendee

  Budapest, Hungary

 • 2017 INTE 2017- International Conference on New Horizons in Education

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 2017 Ear Training Workshop

  Attendee

  Bologna, Italy

 • 2016 PANEL-Müzikoloji ve Organoloji Özelinde Türk Mûsikîsi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 INTE 2016-International Conference on New Horizons in Education

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2016 IJAS-International Journal of Art and Sciences

  Session Moderator

  Munich, Germany

 • 2016 IJAS- International Journal of Art and Sciences Conferences

  Attendee

  München, Germany

 • 2015 Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

  Attendee

  İstanbul/Üsküdar, Turkey

 • 2015 Doğaçlama ve Kulak Eğitimi Semineri

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Ear Training seminar for music educators

  Attendee

  Pescara, Italy

 • 2015 Ear Training seminar for singers

  Attendee

  Montefiori Conca, Italy

 • 2015 Ear Training seminar for teachers and students

  Attendee

  Cesena, Italy

 • 2015 WCES 2015, 7th World Conference on Educational Sciences

  Session Moderator

  Athens, Greece

 • 2015 7th World Conference on Education

  Attendee

  Atina, Greece

 • 2014 Masterclass-The Power of Tonality

  Attendee

  Bologna-Cesena, Italy

 • 2013 Uluslararası "Müzik ve Kuram" Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 Seminer-Dalcroze Yaklaşımı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Beyaz, Uykusuz,Uzakta Kültür Sanat Festivali

  Attendee

  Kars, Turkey

 • 2010 Seminer-Okul Öncesi Eğitiminde Dalcroze Yaklaşımı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 Müzik Biliminde Gençlik Semineri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2008 Uluslararası Folklor ve Etnomüzikoloji Öğrenci Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Uluslararası Yeşil Vadi Kültür ve Sanat Festivali

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Seminer- Müzik Tarihinde İlkçağ' dan Klasik Döneme

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • October 2014 En İyi Kısa Film

  51. Altın Portakal Film Festivali

 • January 1999 Polifonik Koro Müziğine Hizmet Özel Ödülü

  Polifonik Korolar Derneği