Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safahat’taki İsyanı ‘Arbede’ Başlığı Altında Okumak

BILIG, ss.79-97, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sabahattin Ali'nin Hikâyeciliğinde Ses ve Fotoğraf

HECE ÖYKÜ, ss.365-371, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Ahmet Haşim Şiiri: 'Kırışık Olan'ın Estetiği

HECE DERGİSİ, ss.279-288, 2017 (Hakemsiz Dergi)

"Hikâyede 'Ritm' ve Sait Faik'in 'Lüzumsuz Adam'ı

HECE ÖYKÜ, ss.99-102, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Tarık Buğra'nın Üç Hikâyesinde Üç Eylem

Hece Öykü, ss.104-109, 2016 (Hakemsiz Dergi)

"Büyük Göçmen Kuş"un Bazı Fotoğrafları

7İklim, ss.43-46, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Behçet Necatigil’in “Nilüfer”İ

Diyanet Aylık Dergi, ss.64-65, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Şehirde İki Çocuk: Sermet Bey ve Capon

Türk Dili Dergisi, ss.30-37, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Sait Faik'in Hikâyelerinde Vapur ve vapur Yolculuğu

Türk Edebiyatı, ss.38-43, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Peygamber ve Alimler Arasında Diriliş: Sezai Karakoç’un Hızır’la Kırk Saat’i

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, ss.43-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenemediğini Küçült: Haçlı Zihninde ‘Türk’

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.11-13, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İçinden Hikâyeler Geçen Hikâyeler: ‘Sabahleyin Bir Tantana’

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.6-8, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Türk Romanında İki Başkişi Tipi: Denetimi Elden Bırakmayanlar ve ‘Başkalaşma’ Taraftarı Olanlar

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.6-11, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hafiflik" Kavramı Açısından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikâyeleri/Rüzgârda Uçan Tüy

Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, ss.83-100, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikalı Romancı Henry James’in Romanı: Yazar, Yazar

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri dergisi, ss.17-19, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Efendime Söyleyeyim: “Hasan Ali Toptaş Kitabı

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.33-35, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Olmak ya da Olmamak: “Shakespeare Olmak

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.31-32, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Yarım Tanıtım Yazısı da Benden Olsun: Ethem Baran’ın YARIM Romanı

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.6-8, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Görüntüler Üst Üste Binerse Fena: Nostaljinin Geleceği

İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi, ss.44-45, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Bir Güç/lenme Metni Olarak İstiklâl Marşı

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ss.69-70, 2010 (Hakemsiz Dergi)

İlhan Berk Şiiri Üzerine

Edebiyat Ortamı, ss.18-22, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Refik Halit Karay’ın ‘Şeftali Bahçeleri’

Türk Dili, ss.682-691, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yasemin Kimin Adı?

Virgül, ss.31-32, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Nazan Bekiroğlu Anlatılarında Karakterizasyon

Türk Edebiyatı, ss.74-76, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Ömer Seyfettin ve Sait Faik Hikâyeciliği

Türk Edebiyatı, ss.38-41, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Çile’nin Ukde’si: Uyanıklığın Çile’si

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ss.46-48, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Türk Edebiyatının Popülerleşmesi Sürecinde Tanzimat Dönemi Gazetelerinin İşlevine Dair

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, ss.81-82, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Divan Şiirine Kaynaklarından Bakmak

Türk Dili, ss.198-201, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hilmi Yavuz’un “Bursa ve Zaman” Şiirini Yeniden Kurma (Recontruction) Denemesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.5, ss.25-34, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Şâiri Hikâyelerinde Okumak

Milli Eğitim Dergisi, ss.309-312, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hikâyeci Fahri Celâl (Göktulga)

Hece Öykü, ss.127-135, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Türk Edebiyatının Romanla Tanışması

Hece, ss.16-20, 2002 (Hakemsiz Dergi)

31 Mart Ertesi Samsun’da Bir Tiyatro Faaliyeti

Tarih ve Toplum, ss.17-20, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Mehmet Rauf Tartışmasına Bir Katkı Daha

Hürriyet Gösteri, ss.72-73, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Kuyruklu Yıldız’da Lenguistik Kategoriler Listesi

Yedi İklim, ss.39-45, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Başlık Altı Bazı Notlar Bakımından Ömer Seyfettin Hikâyeciliği

I. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 01 Aralık 2008, ss.187-196

Şehre / Şehirden Sızan Duyarlıklar: Bodrum Dörtlemesi’nde Metafor Olarak Bodrum

Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, Türkiye, 01 Kasım 2008, ss.175-182

Kitap & Kitap Bölümleri

Şiir Kuran Nesneler

Harf Yayıncılık, Ankara, 2019

Ahmet Haşim'in Poetik Nizamında Eşya

Şiir Kuran Nesneler, Ahmet Cüneyt ISSI-Mehmet Özger, Editör, Harf Yayıncılık, Ankara, ss.55-96, 2019

ALTERNATİF BİR OKUMA DENEMESİ: SAİT FAİK ABASIYANIK’IN HİKÂYELERİNİ NESNELERDEN OKUMAK

HİKÂYE KURAN NESNELER, A. Cüneyt Issı -Tuncay Bolat, Editör, Hece Yayınevi, Ankara, ss.70-80, 2018

LA FANFARLO

Lakin, İstanbul, 2017

İlhan Berk'in "Saint- Antoine'in Güvercinleri" Şiiri

Mikro Eleştiri, Güngör B.-Sakın H., Editör, Roza, İstanbul, ss.18-0, 2017

'Arada' Hikâye

Roza Yayınevi, İstanbul, 2016

Hikâye Yazarı Bahaeddin Özkişi ve Bir ‘Mesele’ Etrafındaki Altı Hikâyesi

Türk Edebiyatına Açılan Pencere: İnci Enginün Armağanı, Argunşah H., Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.289-298, 2014

Ankara Hukuk’lu Gençlerin Çıkardığı 3 Sayılık Bir Dergi: Hep Gençlik

Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, ATAŞ H., Editör, Doğu Yayınları, İstanbul, ss.293-308, 2013

“Martı”yla Söyleşen Öyküler ya da Tarık Buğra’nın Bazı Öykülerini “Martı” Merkezinde Okumak

Romancı ve Hikayeci Yönüyle Tarık Buğra Kitabı, GÖKÇEK F., Editör, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.63-0, 2010

Modern Bir Bilincin Şairi Olarak Yahya Kemâl’in Şiirleri

Yahya Kemâl Kitabı, Boz D., Editör, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.231-238, 2008

Başlık Altı Bazı Notlar Bakımından Ömer Seyfettin Hikayeciliği

Prof. Dr. Celal Tarakçı Armağanı, ISSI C.- EŞİTGİN D., Editör, Birleşik Yayınevi, Ankara, ss.102-110, 2007

Ve Bir Boy Aynasında Kendilerini Gördüler...”,

Mustafa Kutlu Kitabı, Aykut K. -Özcan N. , Editör, Nehir Yayınları, İstanbul, ss.51-70, 2001

Diğer Yayınlar