Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2017 Doctorate

  Marmara Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi

 • May 2017 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • May 2017 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • April 2016 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tezi

 • April 2015 Doctorate

  Balıkesir Üniversitesi

  Hasan BAsri (Çantay)ın Hayatı, Sanatı ve eserleri Üzerinde Bir İnceleme

 • February 2014 Doctorate

  Çanakkale 18 Mart Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • November 2013 Appointment Academic Staff

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • November 2013 Appointment Academic Staff

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • August 2013 Appointment Academic Staff

  Gümüşhane Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • June 2012 Appointment Academic Staff

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • February 2011 Appointment Academic Staff

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • August 2010 Appointment Academic Staff

  Abant İzzet Baysal Ü.

  Yardımcı Doçent Atama

 • June 2010 Appointment Academic Staff

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Atama

 • June 2010 Post Graduate

  Adnan Menderes Ü.

  Tez Savunması

 • June 2008 Post Graduate

  Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunması

 • June 2008 Post Graduate

  Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunması

 • June 2006 Post Graduate

  Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunması

 • June 2006 Post Graduate

  Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - Continues İDİL

  Advisory Committee Member

 • 2013 - Continues Medeniyet Tasavvuru

  Advisory Committee Member

 • 2013 - Continues Mavi Atlas

  Evaluation Committee Member

 • 2004 - Continues Turkish Studies

  Publication Committee Member

 • 2010 - 2012 İnceeleyen Kitap Tanıtım ve Eleştiri Dergisi

  Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2009 - Continues Metinbilim Enstitüsü Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • November 2018 DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI

  Other Indexed Journal

 • December 2017 Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2017 Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2016 TUBITAK Project

 • January 2015 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2013 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • October 2013 Akad Akademik Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2013 Mavi Atlas

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2012 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2011 Muğla Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İLKE

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2010 Gaziosmanpaşa Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2009 Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2008 Turkısh Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

Mobility Activity

 • 2017 - 2018Bilateral Colloboration Agreement, Lecturing

  Yarmuk Üniversitesi, Jordan

 • 2010 - 2010Erasmus Programme, Staff Mobility

  Uppsala Universitet (Uppsala University), Sweden

Visual Activities