Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2020 - 2021 Professor

  Istanbul Medeniyet University, Rectorate, TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZİ

 • 2017 - 2018 Professor

  Yarmuk Üniversitesi, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMĞ

 • 2013 - 2017 Associate Professor

  Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2009 - 2013 Associate Professor

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

 • 2002 - 2005 Lecturer PhD

  Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1994 - 2002 Research Assistant

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/Yeni Türk Edebiyatı

Managerial Experience

 • 2020 - 2021 ÖĞRETİM ÜYESİ

  Istanbul Medeniyet University, --------------------------------, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TÖMER

 • 2017 - 2018 ÖĞRETİM ÜYESİ

  Yarmuk Üniversitesi, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • 2013 - 2017 Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2013 - 2015 Deputy Head of Department

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Faculty of Arts and Humanities, Turkish Language and Literature

 • 2009 - 2010 Deputy Head of Department

  Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2008 - 2010 Rectorate Commissioner

  Muğla Üniversitesi, Mevzuat Komisyonu

Courses

 • Doctorate Yeni Türk Edebiyatında Kısa Hikaye

 • Postgraduate Edebiyat ve Mekan

 • Undergraduate Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

 • Undergraduate Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı: Nesir