General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Humanities, Turkish Language And Literature, Modern Turkish Literature
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Metrics

Publication

92

Project

1

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

02. 02. 1971 Ordu/Korgan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçesinde tamamladı. 1989’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. 1993’te, adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 1994 Ağustos’unda Araştırma Görevlisi oldu. 1996’da “Mehmet Rauf’un Edebiyat ve Tenkit Makaleleri Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl, doktora eğitimine başladı. 2002’de “Fahri Celal Göktulga, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” adlı çalışmasıyla Yeni Türk Edebiyatı ABD’da ‘Bilim Doktoru’ ünvanını aldı. 2002 Aralık’ında Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı ‘Dr. öğretim görevlisi’ vazifesini, Kasım 2005’ten 2009 yılı Haziran’ına kadar Yrd. Doç. Olarak, 2009 Haziran’ından itibaren ise Doçent ünvanıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde sürdürdü. 2013 Temmuz’unda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne geçti. Halen burada öğretim üyesidir.

Contact

Email
cuneyt.issi@medeniyet.edu.tr
Other Email
a.cuneytissi@gmail.com
Web Page
http://aves.medeniyet.edu.tr/cuneyt.issi/
Office Phone
+90 216 280 2651
Address
İstanbul Medeniyet Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bl. Öğretim Üyesi Güney Kampüs Dumlupınar M. Kadıköy/İstanbul