Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zamárdi-Rétiföldek – 2016–2017. évi ásatási jelentés –Archaeological Investigations in the Avar-Age Cemetery at Zamárdi-Rétifüldek in 2016–2017

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, cilt.2018, no.5, ss.206-209, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az avar kori tömmlővégek – Avar Mouthpieces of Hoses

Kuny Domokos Múzeum Közleményei, no.22, ss.193-216, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Csontlemezes skatulyák és dobozkák a Kárpát-medence avar kori anyagában – Bard-boxes and small cases decorated with carved bone plates in the Carpathian Basin from the Avar Period

Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Új sorozat, no.9, ss.131-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zamárdi-Rétiföldek (Ásatási jelentés) – Zamárdi-Rétiföldek (Archaeological Report)

Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, no.4, ss.10-12, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Koponyatorzítás a kora avar kori népesség körében a Makó környéki lelőhelyek tükrében

Természet Világa – National Geography, cilt.147, ss.62-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból. — Frühawarischer sog. propellerförmiger Gürtelbeschlag aus Grab 3 in Kunpeszér

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.12, ss.257-276, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról

Múzeumi Kutatások Csongrád megyében 2004, ss.127-137, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B. — Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás, B. gyakorlótéren

Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2003, ss.75-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

10. századi sírok Kiskunfélegyháza környékéről. — Gräber aus dem 10. Jahrhundert in der Umgebung von Kiskunfélegyháza

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.9, ss.283-293, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az avar kori préselt, lemezes boglárok. — Die awarenzeitlichen gepreβten blechernen Agraffen.

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.6, ss.219-235, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egyedi díszítésű avar edény Kiskunfélegyháza határából

Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1998, ss.145-153, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Régészeti nyomozások Magyarországon 2.0

„Asszonyok smukkjai” – 6–7. századi divatékszerek a Dél-Alföldről. , Bertók Krisztina, Editör, Martin Opitz Kiadó, Budapest, ss.247-260, 2019

Power Centres of the Avar Kaghanate

New light on the possible survival of the early Avar power centre — Burials of the Avar warriors in the Danube–Tisza interfuve, Balogh Cs., Szentpeteri J., Wicker E., Editör, Katona Jozsef Museum, Kecskemet, ss.115-139, 2019

Relationes rerum – Archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy

Archäologische Angaben zur Herstellung der awarenzeitlichen Reflexbögen – Das Grab 61 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes Makó, Mikócsa Hügel mit Gerätbeigaben (Kom. Csongrád, Ungarn), Balogh Cs., Major B., Türk A., Editör, Archaeolingua Foundation, Budapeste, ss.583-594, 2018

Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 150.

Metallurgical Characteristics of a Gold Byzantine Cross from the Early Avar Period Cemetery Makó, Mikócsa-halom , Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Editör, Verlag Des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, ss.51-56, 2018

Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. . Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

A Byzantine Gold Cross in an Avar Period Grave from Southeaszern Hungary, Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Editör, Verlag Des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, ss.25-42, 2018

Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. – Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014.

11th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Stree (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks, Balogh Cs., Major B., Editör, Archaeolingua Foundation, Budapest, ss.667-711, 2017

Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére

Campsite burial group from the Early Árpádian Age at Makó-Igási járandó – Kora Árpád-kori szállási temető Makó–Igási járandóban, Bollók Á., Gergely K., Kolozsi B., Pető Zs., Szenthe G. , Editör, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – Mta Btk Régészeti Intézet, Budapest, Budapest, ss.391-421, 2016

Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára

„Aranypillangók” – Adatok az avar kori halotti szemfedők és koporsók díszítéséhez – „Golden butterflies” – Contributions to the ornaments of the Avar-age shrouds and coffins, Csécs T.,Takács M., Editör, Lekri Group Kft, Györ, ss.45-70, 2016

„…in nostra lingua Hringe nominant” – Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjára.

A homokrévi 8. sír faragott csontlemezei. Adatok az avar kori tegezek típusaihoz – The carved bone plates of grave 8 from Mokrin (Srb). New data to the types of the Avar age quivers, Balogh Cs., Petkes Zs., Sudár B., Zsidai Zs., Editör, Magyar Tudományos Akadémia Btk Történettudományi Intézet, Budapest, Budapest, ss.39-70, 2015

Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube

A Masque type Mounts from the Carpathian Basin, Doncheva-Petkova L.,Balogh Cs.,Türk A., Editör, Archaeolingua Foundation, Budapest, ss.37-55, 2014

Avarum solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday – Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára

Kora avar kori sírok Felgyő-Kettőshalmi dűlőben – Early Avar Graves from Felgyő, Kettőshalmi dűlő, Anders A.,Balogh Cs.,Türk A., Editör, Martin Opitz Kiadó, Budapest, ss.209-244, 2014

Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam

A Mezőszilas type pendant from Grave 14 of the Mélykút–Sánc-dűlő cemetery, Vida T., Editör, Martin Opitz Kiadó, Budapest, ss.269-287, 2012

Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva garam

Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából – Das awarenzeitliche Schippenhäuptlingsgrab von Petőfiszállás, Vida T., Editör, Martin Opitz Kiadó, Budapest, ss.551-580, 2012

Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2

Szarmata temetőrészlet Balástya, Sóspál-halom mellett. Új adatok a Dél-Alföld árokkeretes szarmata temetőihez és a rendellenes temetkezéseihez , Lőrinczy G., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.149-167, 2010

Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2

Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázszállító vezeték Csongrád megyei szakaszán, Pusztaszertől Algyőig, Lőrinczy G., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.9-147, 2010

Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán

Szakmai összefoglaló a régészeti feltárásokról, Balogh Cs., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, ss.2-3, 2009

Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán

Késő szarmata és Árpád-kori településrészlet Makó, Beke-tanyánál, Balogh Cs., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.26-27, 2009

Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán

Telepek és temetők Makó, Igási járandó I. lelőhelyen, Balogh Cs., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.30-33, 2009

Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán

Bronzkori, vaskori és késő szarmata települések Óföldeák-Űrmösön, Balogh Cs., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.20-21, 2009

Avarok–magyarok–bolgárok

A Kárpát-medencei maszkos veretek, Szondi Gy., Editör, Napkút Kiadó, Budapet, Budapest, ss.129-188, 2009

„In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Archaeologica Cumanica 2

Avar kori ló, lovas és lószerszámos temetkezések a Duna–Tisza közén — Burials with horse-harness of the Avarian Age in the territory between rivers Danube and Tisza, Somogyvári Á.,V. Székely Gy., Editör, Katona József Múzeum, Kecskemét, Kecskemet, ss.9-42, 2009

The Thousand Faces of Ferenc Móra

The excavations of Ferenc Móra (Catalogue)., Balogh Cs., Editör, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, ss.16-22, 2007

Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászsági Könyvtár 6.

Késő népvándorlás kori felszíni boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról, H. Bathó E., Újváry Z. , Editör, Jász Múzeum,, Jászberény, ss.212-231, 2006

„…Együtt a Kárpát-medencében”: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29).

A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. — The Late Sarmatian settlement at Dusnok. Fort he Sarmatian smoke-houses, Lengvári I., Kiss M., Editör, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Pecs, ss.27-42, 2001

Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. A népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája

Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland, Petercsák T.,Váradi Á., Editör, Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, Eger, ss.111-124, 2000

Szentes város helyismereti könyve

A szarmaták kora (Kr.u. 10/50–5. sz.), Vörös G., Editör, Koszta József Múzeum, Szentes, Szentes, ss.25-58, 2000

A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 8. Találkozójának Előadásai

8–9. századi település Kiskunfélegyháza határában. Régészeti topográfiai adatok az avar kori településtörténethez Bács-Kiskun megyében I. , S. Perémi Á., Editör, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Veszprem, ss.111-124, 1999